Tel. (+34) 973 62 05 30 | Ctra. Llessui, Km 1, La Bastida-Sort, Lleida 25560

 • POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció de CERVOS reconeix que la qualitat no ha de ser simplement una etiqueta que acompanya al nostre treball, sinó l’element que diferenciï i qualifiqui la nostra activitat i el nostre compromís de servei de la d’altres professionals del sector.

El nostre compromís amb la Qualitat significa que tots nosaltres orientem el nostre esforç a identificar els requisits dels nostres clients, les seves necessitats i objectius, i el respecte amb el medi ambient, per a canalitzar el nostre esforç i capacitat professional a satisfer-los. 

Ho hem de fer perquè no es una alternativa, sinó un desafiament competitiu. 

Ho hem de fer perquè l’objectiu del nostre treball no es altre que culminar amb èxit el projecte del nostre client, complint les seves expectatives, servei darrera servei, causant el menor impacte ambiental possible i sempre vetllant pel benestar dels nostres treballadors. 

Ho hem de fer amb seguretat, complint i fent complir la legislació i els requisits legals, reglamentaris i altres requisits aplicables a la producció, interacció amb el medi ambient, els compromisos subscrits respecte a l’ús de l’energia, consum i eficiència, als riscos identificats i/o aquells que l’organització detecti, perquè no sols es un requisit legal, sinó un estil de treball. 

I ho hem de fer propiciant el nostre desenvolupament personal, professional i tècnic, augmentant la nostra pròpia satisfacció pensant que nosaltres som la millor targeta de presentació de l’empresa. 

Per arribar aquest objectiu, ens comprometem a complir tots els requisits aplicables de la NORMA UNE-ISO-9001:2015, UNE ISO 14001:2015 i OSHAS 18001:2007 definits en el manual de gestió del sistema de forma que la Política sigui adequada al propòsit de la Organització així com als impactes i aspectes Mediambientals i de SST, revisada per la seva continua millora i establint Objectius assolibles i mesurables: 

 • Complir amb els requisits del client, tan pel que fa ha requisits d’obra (Cervós, SAU), com de compra/venda de material al magatzem (Materials per la Construcció i Reforma, SL). 
 • Augmentar la nostra cartera de clients. 
 • Establiment d’objectius de millora continua de la qualitat dels nostres serveis, de la protección de medi ambient i seguretat i salut, que serán revisats anualment per la direcció. 
 • Compromís amb la protección del medi ambient, encaminant a sensibilitzar i responsabilitzar a tot el personal de l’empresa, en matèria de qualitat, seguretat i salut, satisfacció i atenció al client i en protecció medi ambiental. 
 • Aconseguir que la política i els objectius siguin coneguts, entesos i aplicats a tota la plantilla i a totes les parts interessades, fomentant la millora contínua a tota la organització, així com la prevenció de la contaminació. 
 • Col·laborar amb els nostres proveïdors i subcontractistes perquè les seves actuacions i productes estiguin en la línia dels nostres principis de qualitat, medi ambient i de prevenció de riscos laborals. 
 • Compromís de prevenció dels danys i deteriorament de la salut, i de millora contínua de la gestió de la SST i del desenvolupament de la SST. Eliminar o reduir els riscos derivats de les feines i prevenir accidents i malalties professionals.
 • Establir els mecanismes d’informació, consulta i participació necessaris per dur a terme l’activitat preventiva, a l’objecte de que tot el personal de l’empresa col·labori en l’aplicació i desenvolupament de la política de empresa

La direcció es compromet a complir i fer complir el contingut d’aquesta política, així com adaptar-la a qualsevol canvi de legislació y normativa en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.    

ACOMPLIMENT MEDIAMBIENTAL i DE SEGURETAT i SALUT

Cervos des de l’any 2017 aposta per optimització de recursos necessaris, en el nostre compromís de protecció de l’entorn i prevenció de la contaminació. Gràcies al sistema de gestió implantat controlem el consums d’electricitat, consum de carburants, generació de residus (oli usat, filtres absorbents, bateries, aerosols, pintures, residus de paper, tòner i fluorescents).

L’any 2018 – 2020 ens hem establert un objectiu de reduir el consum de gasoil, que ha estat tancada l’any 2020 amb decisió de reduir i renovar a llarg termini el parc de maquinària, contribuint menys consum de combustibles, disminució de residus produïts pel manteniment i menys contaminació. Per fomentar l’objectiu es van optimitzar les rutes de repartiment de productes comercialitzats i les rutes de recollida de personal per apropar-se a les obres.

Per l’any 2021 ens fixem nou objectiu de reduir el consum de paper en el procés administratiu un 10%, augmentant la consciència ambiental dels empleats i de la resta de grups d’interès, digitalitzant els processos interns i promocionant hàbits de consum respectuosos.

L’any 2019 ens hem sumat el compromís de seguretat i salut gràcies a implantació de ISO 18001 i ens hem establert un objectiu ambiciós d’aconseguir “zero accidents”. La prevenció, l’anàlisi dels accidents i incidents, la comunicació i les accions de millora ens ajuden a detectar, controlar i gestionar els riscos en el nostre treball.

INFORMACIÓ PER PROVEÏDORS

Benvolguts proveïdors,

a causa del nostre Sistema de gestió de la qualitat els comuniquem que com a proveïdors externs van a estar sotmesos a un procés d’avaluació contínua i una reavaluació anual, basant-se possibles incidències en els productes o serveis prestats.

Si la seva valoració és negativa (la incidència és molt greu, o les valoracions són repetitives), se’ls comunicarà formalment.

MÉS INFORMACIÓ

Per consultar qualsevol documentació addicional, poseu-vos en contacte amb:

 • persones@cervos.cat
 • +34 973 62 05 30