Tel. (+34) 973 62 05 30 | Ctra. Llessui, Km 1, La Bastida-Sort, Lleida 25560

 • POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció de CERVOS,S.A. reconeix que la Qualitat no ha de ser simplement una etiqueta que acompanya al nostre treball, sinó l’element que diferenciï i qualifiqui la nostra activitat i el nostre compromís de servei de la d’altres professionals del sector.

El nostre compromís amb la Qualitat significa que tots nosaltres orientem el nostre esforç a identificar els requisits dels nostres clients, les seves necessitats i objectius, i el respecta amb el medi ambient, per a canalitzar el nostre esforç i capacitat professional a satisfer-los.

Ho hem de fer perquè no es una alternativa, sinó un desafiament competitiu.

Ho hem de fer perquè l’objectiu del nostre treball no es altre que culminar amb èxit el projecte del nostre client, complint les seves expectatives, servei darrera servei, causant el menor impacte ambiental possible i sempre vetllant pel benestar dels nostres treballadors.

Ho hem de fer amb seguretat, complint i fent complir la legislació i els requisits legals, reglamentaris i altres requisits aplicables a la producció, interacció amb el medi ambient, els compromisos subscrits respecte a l’ús de l’energia, consum i eficiència, als riscos identificats i/o aquells que l’organització detecti, perquè no sols es un requisit legal , sinó un estil de treball.

I ho hem de fer propiciant el nostre desenvolupament personal, professional i tècnic, augmentant la nostra pròpia satisfacció pensant que nosaltres som la millor targeta de presentació de l’empresa.

Per arribar aquest objectiu, ens comprometem a complir tots els requisits aplicables de la NORMA UNE-ISO-9001:2015, UNE ISO 14001:2015 i OSHAS 18001:2007 definits en el manual de gestió del sistema de forma que la Política sigui adequada al propòsit de la Organització així com als impactes i aspectes Mediambientals i de SST, revisada per la seva continua millora i establint Objectius assolibles i mesurables:

 • Complir amb els requisits del client, tan pel que fa ha requisits d’obra (Cervós, S.A ), com de compra/venda de material al magatzem (Cervós materials de construcció, SL).
 • Augmentar la nostra cartera de clients.
 • Establiment d’objectius de millora continua de la qualitat dels nostres serveis , que seran revisat anualment per la direcció.
 • Compromís amb la protecció del medi ambient, encaminat a sensibilitzar i responsabilitzar a tot el personal de l’empresa , en matèria de qualitat, seguretat, satisfacció i atenció al client i en protecció medi ambiental.
 • Aconseguir que la política i els objectius siguin coneguts, entesos i aplicats a tota la plantilla, fomentant la millora continua a tota la organització així com la prevenció de la contaminació.
 • Col·laborar amb els nostres proveïdors i subcontractistes perquè les seves actuacions estiguin en la línia dels nostres principis de qualitat, mediambientals i de prevenció de riscos.
 • Eliminar o reduir els riscos derivats de les feines.
 • Compromís de prevenció dels danys i deteriorament de la salut, i de millora continua de la gestió de la SST i del desenvolupament de la SST.
 • Establir els mecanismes d’informació, consulta i participació necessaris per dur a terme l’activitat preventiva.

La direcció es compromet a complir i fer complir el contingut d’aquesta política, així com adaptar-la a qualsevol canvi de legislació en matèria de qualitat.

 • INFORMACIÓ PER PROVEÏDORS

Benvolguts proveïdors,

Tal i com tenim establert en el nostre Sistema de gestió de la qualitat, els comuniquem que com a proveïdors externs del Grup Cervós estan sotmesos a un procés d’avaluació contínua i una reavaluació anual, basant-se en les possibles incidències en els productes o serveis prestats.

Si la seva valoració és negativa (la incidència és molt greu o les no conformitats són repetitives), se’ls comunicarà formalment per tal de prendre les mesures necessàries i/o deixar de ser col·laboradors del Grup Cervós.

 

 • MÉS INFORMACIÓ

Per consultar qualsevol documentació addicional, poseu-vos en contacte amb:

 • persones@cervos.cat
 • +34 973 62 05 30